Projekty współfinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

NAZWA PROJEKTU: Wdrożenie systemu B2B integrującego i automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy easyCALL.pl SA a Partnerami

NUMER NABORU - WND-POIG.08.02.00-14-144/12
KWOTA DOFINANSOWANIA - 431.480,00 PLN

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

NAZWA PROJEKTU: Wdrożenie w firmie easyCALL.pl SA systemu B2B do świadczenia Partnerom usługi SaaS w obszarze wirtualnej centrali telefonicznej.

NUMER NABORU - WND-POIG.08.02.00-14-576/13
KWOTA DOFINANSOWANIA - 798.630,00 PLNZAPYTANIA OFERTOWE DO POBRANIA :

- RFP\EC\POIG8.2 2\2014\05
Dotacje na innowacje

współpraca z easyCALL

Korespondencje w sprawie realizowanego projektu prosimy kierować na:

wspolpraca@easycall.pl
lub zadzwoń
tel. 221 221 700

easyCALL.pl S.A.
ul. Pianistow 2
02-403 Warszawa